Aus Metin2.International - Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Metin2International - All Metinstones

Metin Name Level Map Drops
Metin des Kummers.jpg Metin of Sorrow 5 Map1 Truhe d. Fertigkeiten.pngExorzismus-Schriftrolle.pngGrüner Zauber.pngKonzentriertes Lesen.pngSegenskugel.pngAzuranzug.pngMönchsplattenpanzer.pngPurpurkleidung.pngAmija.pngGlefe.pngKupferglocke.pngSpeer.png


Level Name Map Drops
5 Metin des Kummers.jpg
Metin of Sorrow
Joan, Pyungmoo, Yongan Truhe d. Fertigkeiten.pngExorzismus-Schriftrolle.pngGrüner Zauber.pngKonzentriertes Lesen.pngSegenskugel.pngAzuranzug.pngMönchsplattenpanzer.pngPurpurkleidung.pngAmija.pngGlefe.pngKupferglocke.pngSpeer.png
10 Metin des Kampfs.jpg
Metin of Combat
Joan, Pyungmoo, Yongan Truhe d. Fertigkeiten.pngExorzismus-Schriftrolle.pngGrüner Zauber.pngKonzentriertes Lesen.pngSegenskugel.pngSchwarztigerfächer.pngSichelschwert.pngKobradolch.pngEnthauptungsklinge.pngKleidung der Liebe.pngTürkiskleidung.pngSturm-Plattenpanzer.pngElfenbeinanzug.pngEisenplattenpanzer.png
15 Metin der Schlacht.jpg
Metin of Battle
Joan, Pyungmoo, Yongan Truhe d. Fertigkeiten.pngExorzismus-Schriftrolle.pngGrüner Zauber.pngKonzentriertes Lesen.pngSegenskugel.pngSpinnenspeer.pngNeunklingen.pngSilberglocke.pngKranichflügelfächer.pngBambusschwert.pngTürkiskleidung.pngSturm-Plattenpanzer.pngElfenbeinanzug.png
20 Metin der Gier.jpg
Metin of Greed
Joan, Pyungmoo, Yongan Truhe d. Fertigkeiten.pngExorzismus-Schriftrolle.pngGrüner Zauber.pngKonzentriertes Lesen.pngSegenskugel.pngSegenskugel.png
25 Metin der Schwärze.jpg
Metin of Black
Bakra, Bokjung, Jayang, Joan, Pyungmoo, Yongan Gegenstand verstärken.pngGegenstand verzaubern.pngSegenskugel.pngExorzismus-Schriftrolle.pngKonzentriertes Lesen.pngTruhe d. Fertigkeiten.pngExorzismus-Schriftrolle.pngGrüner Zauber.pngKonzentriertes Lesen.pngSegenskugel.pngSilberschwert.pngReiterkriegsbogen.pngKurzes Messer.pngKriegssense.pngAquatischer Fächer.pngUnglücksplattenpanzer.pngTödl. Plattenpanzer.pngRosafarbene-Kleidung.png
30 Metin der Dunkelheit.jpg
Metin of Darkness
Bakra, Bokjung, Jayang Gegenstand verstärken.pngGegenstand verzaubern.pngSegenskugel.pngExorzismus-Schriftrolle.pngKonzentriertes Lesen.pngTruhe d. Fertigkeiten.pngExorzismus-Schriftrolle.pngGrüner Zauber.pngKonzentriertes Lesen.pngSegenskugel.pngEbenholzohrringe.pngSteinfächer.pngKampfheugabel.pngGlücksmesser.pngRoter-Ameisenanzug.pngLöwenplattenpanzer.pngKleidung-der-Liebe.pngGeistplattenpanzer.pngFertigkeit-Neuverteilung.pngSteine.png
35 Metin der Eifersucht.jpg
Metin of Jealousy
Bakra, Bokjung, Jayang Gegenstand verstärken.pngGegenstand verzaubern.pngSegenskugel.pngExorzismus-Schriftrolle.pngKonzentriertes Lesen.pngTruhe d. Fertigkeiten.pngExorzismus-Schriftrolle.pngGrüner Zauber.pngKonzentriertes Lesen.pngSegenskugel.pngKatzenbissmesser.pngOzeanfächer.pngHellebarde.pngBrunnenglocke.pngRoter-Ameisenanzug.pngAnderthalbhänder.pngKleidung-der-Liebe.pngGeistplattenpanzer.pngLöwenplattenpanzer.pngFertigkeit-Neuverteilung.png26p
40 Metin der Seele.jpg
Metin of Soul
Yongbi Desert Gegenstand verstärken.pngGegenstand verzaubern.pngSegenskugel.pngExorzismus-Schriftrolle.pngKonzentriertes Lesen.pngTruhe d. Fertigkeiten.pngExorzismus-Schriftrolle.pngGrüner Zauber.pngKonzentriertes Lesen.pngSegenskugel.png26pxStichfächer.pngRotaugenbogen.pngRiesenaxt.pngBarbanschwert.pngYingYang-Plattenpanzer.pngTödl. Plattenpanzer.pngAmeisenlöwenanzug.png26p
45 Metin des Schattens.jpg
Metin of Shadow
Valley of Seungryong, Yongbi Desert Gegenstand verstärken.pngGegenstand verzaubern.pngSegenskugel.pngExorzismus-Schriftrolle.pngKonzentriertes Lesen.pngTruhe d. Fertigkeiten.pngExorzismus-Schriftrolle.pngKonzentriertes Lesen.pngSegenskugel.pngTruheUppI1.pngDornblattbogen.pngTeufelsfaustdolch.png26pxBlutiges Schwert.pngAprikosenglocke.pngNinjaanzug.pngMystikerplattenpanzer.pngSonnenkleidung.pngDrachen-Plattenpanzer.png26p26pSeelenstein.png
50 Metin der Härte.jpg
Metin of Toughness
Yongbi Dessert Gegenstand verstärken.pngGegenstand verzaubern.pngSegenskugel.pngExorzismus-Schriftrolle.pngKonzentriertes Lesen.pngTruhe d. Fertigkeiten.pngExorzismus-Schriftrolle.pngKonzentriertes Lesen.pngSegenskugel.pngTruheUppI1.pngMagische Glocke.pngGroßschwert.pngDreifachfächer.pngBullenhornbogen.pngBlutiger Dolche.pngNinjaanzug.pngMystikerplattenpanzer.pngSonnenkleidung.pngDrachen-Plattenpanzer.png26p26pSeelenstein.png
55 Metin des Teufels.jpg
Metin of Devil
Mount Sohan Gegenstand verstärken.pngGegenstand verzaubern.pngSegenskugel.pngExorzismus-Schriftrolle.pngKonzentriertes Lesen.pngTruhe d. Fertigkeiten.pngExorzismus-Schriftrolle.pngKonzentriertes Lesen.pngSegenskugel.pngTruheUppI1.pngDurchbohrender Kampf.pngKritischer Kampf.pngDrachengott-Verteidigung.pngDrachengott-Intelligenz.pngDrachengott-Angriff.pngDrachengott-Leben.pngZaubererschwert.pngRippenmesser.pngGoldkäferglocke.png26p26pSeelenstein.pngMuschel.png
60 Metin des Sturzes.jpg
Metin of Fall
Hwang Temple Gegenstand verstärken.pngGegenstand verzaubern.pngSegenskugel.pngExorzismus-Schriftrolle.pngKonzentriertes Lesen.pngTruhe d. Fertigkeiten.pngExorzismus-Schriftrolle.pngKonzentriertes Lesen.pngSegenskugel.pngTruheUppI1.pngDurchbohrender Kampf.pngKritischer Kampf.pngDrachengott-Verteidigung.pngDrachengott-Intelligenz.pngDrachengott-Angriff.pngDrachengott-Leben.png26p26pSeelenstein.pngMuschel.png
65 Metin des Todes.jpg
Metin of Death
Mount Sohan Gegenstand verstärken.pngGegenstand verzaubern.pngSegenskugel.pngExorzismus-Schriftrolle.pngKonzentriertes Lesen.pngTruhe d. Fertigkeiten.pngExorzismus-Schriftrolle.pngKonzentriertes Lesen.pngSegenskugel.pngTruheUppI1.pngDurchbohrender Kampf.pngKritischer Kampf.pngDrachengott-Verteidigung.pngDrachengott-Intelligenz.pngDrachengott-Angriff.pngDrachengott-Leben.pngZaubererschwert.pngRippenmesser.pngGoldkäferglocke.pngSchuppenplattenpanzer.pngKleidung der Moral.pngJungdrachenanzug.png26p26pSeelenstein.pngMuschel.png
70 Metin des Mordes.jpg
Metin of Murder
Fireland,Demon Tower Gegenstand verstärken.pngGegenstand verzaubern.pngSegenskugel.pngExorzismus-Schriftrolle.pngKonzentriertes Lesen.pngTruhe d. Fertigkeiten.pngExorzismus-Schriftrolle.pngKonzentriertes Lesen.pngSegenskugel.pngTruheUppI1.pngDurchbohrender Kampf.pngKritischer Kampf.pngDrachengott-Verteidigung.pngDrachengott-Intelligenz.pngDrachengott-Angriff.pngDrachengott-Leben.pngStahlkäferglocke.pngRiesenflügelbogen.pngLöwentöter.pngHalbmondschwert.pngChakram.pngMörderwindanzug.pngGold-Plattenpanzer.pngGeistermaskenplattenpanzer.png26p26pSeelenstein.pngMuschel.png
75 Metin Pung-Ma.jpg
Metin Pung-Ma
Valley of Giants, Lungsam Gegenstand verstärken.pngGegenstand verzaubern.pngSegenskugel.pngExorzismus-Schriftrolle.pngKonzentriertes Lesen.pngIcon2.pngTruhe d. Fertigkeiten.pngExorzismus-Schriftrolle.pngKonzentriertes Lesen.pngSegenskugel.pngTruheUppI2.pngDurchbohrender Kampf.pngKritischer Kampf.pngDrachengott-Verteidigung.pngDrachengott-Intelligenz.pngDrachengott-Angriff.pngDrachengott-Leben.pngNymphenschwert.pngMagnetische Klinge.pngExorzismusschwert.pngErlösungsfächer.pngBlitzmesser.pngAprikosen-Bogen.png26p26pSeelenstein.pngMuschel.png
80 Metin Ma-An.jpg
Metin Ma-An
Valley of Giants, Lungsam Gegenstand verstärken.pngGegenstand verzaubern.pngSegenskugel.pngExorzismus-Schriftrolle.pngKonzentriertes Lesen.pngTruhe d. Fertigkeiten.pngExorzismus-Schriftrolle.pngKonzentriertes Lesen.pngSegenskugel.pngTruheUppI2.pngDurchbohrender Kampf.pngKritischer Kampf.pngDrachengott-Verteidigung.pngDrachengott-Intelligenz.pngDrachengott-Angriff.pngDrachengott-Leben.pngNymphenschwert.pngMagnetische Klinge.pngExorzismusschwert.pngErlösungsfächer.pngBlitzmesser.pngAprikosen-Bogen.png26p26pSeelenstein.pngMuschel.png
85 Metin Tu-Young.jpg
Metin Tu-Young
Red Wood Gegenstand verstärken.pngGegenstand verzaubern.pngSegenskugel.pngExorzismus-Schriftrolle.pngKonzentriertes Lesen.pngTruheUppI2.pngDurchbohrender Kampf.pngKritischer Kampf.pngDrachengott-Verteidigung.pngDrachengott-Intelligenz.pngDrachengott-Angriff.pngDrachengott-Leben.pngNymphenschwert.pngMagnetische Klinge.pngExorzismusschwert.pngErlösungsfächer.pngBlitzmesser.pngAprikosen-Bogen.png26p26pSeelenstein.pngMuschel.pngDiebeshandschuh.pngErfahrungsring.png

65erWaffenUpp.gifKleidung der Baronin.pngSeelen-Plattenpanzer.pngFuchsienanzug.pngDrachengott-Panzer.pngInventarerweiterung.png

90 Metin Jeon-Un.jpg
Metin Jeon-Un
Red Wood Gegenstand verstärken.pngGegenstand verzaubern.pngSegenskugel.pngExorzismus-Schriftrolle.pngKonzentriertes Lesen.pngTruheUppI2.pngDurchbohrender Kampf.pngKritischer Kampf.pngDrachengott-Verteidigung.pngDrachengott-Intelligenz.pngDrachengott-Angriff.pngDrachengott-Leben.pngNymphenschwert.pngMagnetische Klinge.pngExorzismusschwert.pngErlösungsfächer.pngBlitzmesser.pngAprikosen-Bogen.png26p26pSeelenstein.pngMuschel.pngDiebeshandschuh.pngErfahrungsring.png

65erWaffenUpp.gifKleidung der Baronin.pngSeelen-Plattenpanzer.pngFuchsienanzug.pngDrachengott-Panzer.pngInventarerweiterung.png

95 102px-Metin der Finsternis.png
Metin of Gloom
Cape Dragon Fire Gegenstand verstärken.pngGegenstand verzaubern.pngNymphenschwert.pngMagnetische Klinge.pngExorzismusschwert.pngErlösungsfächer.pngBlitzmesser.pngAprikosen-Bogen.png26pSeelenstein.pngMuschel.pngErfahrungsring.png

65erWaffenUpp.gif Goldgarn.png Rotdrachenstahl.pngSaphir-Gravurmesser.pngRubin-Gravurmesser.pngGrüner Trank (G).pngEnergiesplitter.pngFundamentsteinpulver.pngSegensschriftrolle.pngRegenerationswille.pngDurchbruchzerstörung.png

95 111px-Metin der Glut.png
Metin of Ember
Cape Dragon Fire Gegenstand verstärken.pngGegenstand verzaubern.pngNymphenschwert.pngMagnetische Klinge.pngExorzismusschwert.pngErlösungsfächer.pngBlitzmesser.pngAprikosen-Bogen.png26pSeelenstein.pngMuschel.pngErfahrungsring.png

65erWaffenUpp.gif Goldhaken.png Edles Schulterstück.pngBronzeschelle.pngGoldschelle.pngGrüner Trank (G).pngEnergiesplitter.pngFundamentsteinpulver.pngSegensschriftrolle.pngRegenerationswille.pngDurchbruchzerstörung.png

100 99px-Metin der Eitelkeit.png
Metin of Vanity
Nephrite Bay Gegenstand verstärken.pngGegenstand verzaubern.pngNymphenschwert.pngMagnetische Klinge.pngExorzismusschwert.pngErlösungsfächer.pngBlitzmesser.pngAprikosen-Bogen.png26pSeelenstein.pngMuschel.pngErfahrungsring.png

65erWaffenUpp.gif Goldschnalle.png Violetter Stoff.pngSaphirverzierung.pngRubinverzierung.pngGrüner Trank (G).pngEnergiesplitter.pngFundamentsteinpulver.pngSegensschriftrolle.pngRegenerationswille.pngDurchbruchzerstörung.png

105 94px-Metin des Unheils.png
Metin of Calamity
Thunder Mountains Gegenstand verstärken.pngGegenstand verzaubern.pngNymphenschwert.pngMagnetische Klinge.pngExorzismusschwert.pngErlösungsfächer.pngBlitzmesser.pngAprikosen-Bogen.png26pSeelenstein.pngMuschel.pngErfahrungsring.png

65erWaffenUpp.gif Silberschelle.png Prächtiges Schulterstück.pngAntikes Schulterstück.pngGrüner Trank (G).pngEnergiesplitter.pngFundamentsteinpulver.pngSegensschriftrolle.pngRegenerationswille.pngDurchbruchzerstörung.png

105 103px-Metin of Malice.jpg
Metin of Malice
Guatama Cliff Gegenstand verstärken.pngGegenstand verzaubern.pngNymphenschwert.pngMagnetische Klinge.pngExorzismusschwert.pngErlösungsfächer.pngBlitzmesser.pngAprikosen-Bogen.png26pSeelenstein.pngMuschel.pngErfahrungsring.png

65erWaffenUpp.gif Smaragdverzierung.png Prächtiges Schulterstück.pngAntikes Schulterstück.pngGrüner Trank (G).pngEnergiesplitter.pngFundamentsteinpulver.pngSegensschriftrolle.pngRegenerationswille.pngDurchbruchzerstörung.png